Մեր մասին

best online grammar checkerArmMediaMonitoring (ArmMM) company was established in 2013. The company provides outdoor media market monitoring, research, analytical, planning high level services.

Our team members having worked in media sphere for a long time know how to satisfy the demands of an exacting client giving an effective solutions to any problem of the client 

ԱրմՄեդիաՄոնիտորինգ (ArmMM) գովազդային ընկերությունը, ստեղծվել է 2013 թ.-ին: Իրականացնում է Երեւանի Արտաքին Գովազդային դաշտի մոնիտորինգային, հետազոտական, վերլուծական եւ պլանավորման մասնագիտական ծառայություններ:

Մեր աշխատակիցները երկար ժամանակ աշխատելով արտաքին գովազդի ոլորտում եւ շատ լավ ծանոթ լինելով ամենատարբեր Պատվիրատուների պահանջներին, պատրաստ են յուրաքանչյուր խնդրի տալ արդյունավետ լուծում:


Staff
StaffStaff
4Developer